Privacyverklaring

Goedkope-ventilator.nl verwerkt, beheert en beveiligt jouw persoonlijke gegevens met de grootste zorgvuldigheid.

Werkingssfeer van dit privacystatement
Dit privacystatement geldt voor de persoonlijke gegevens die ontstaan via jouw bezoeken Goedkope-ventilator.nl. Je gaat akkoord met ons privacybeleid door deze website te gebruiken.

Persoonsgegevens
Ten behoeve van onze dienstverlening legt Goedkope-ventilator.nl met jouw toestemming gegevens vast in één of meer bestanden. Goedkope-ventilator.nl kan via de website persoonlijke gegevens verzamelen voor de volgende doelen: Toezenden van bestellingen die gedaan zijn via onze webshop, en het mogelijk maken van het inloggen op jouw persoonlijke omgeving. Hierbij verzamelen wij de minimaal benodigde persoonsgegevens, en niet meer.

Webstatistieken en cookies
Goedkope-ventilator.nl meet onder meer de mate waarin de website wordt bezocht en het klikgedrag. Hiervoor worden algemene gegevens bijgehouden van bezoekers, zonder dat hierbij te herleiden is wie en waarop er wordt geklikt. De verzamelde gegevens zijn gegevens zoals de meest bezochte pagina’s en het type webbrowser waarop de website wordt bezocht. Aan de hand van deze statistieken verbeteren wij onze website en de gebruikerservaring. Deze gegevens worden bijgehouden door cookies te plaatsen op jouw computer. Als jij inlogt op jouw persoonlijke omgeving, wordt er ook een cookie geplaatst op jouw computer. Deze heeft als doel jou (of eigenlijk jouw computer) te herkennen zolang jij ingelogd bent, om te voorkomen dat je direct weer uitgelogd wordt. Als je uitlogt wordt deze cookie direct verwijderd.

Verstrekking van gegevens aan derden
Persoonsgegevens worden nooit verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten Goedkope-ventilator.nl, tenzij we dit doen in het kader van wettelijke verplichtingen, als dit niet onverenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen.

Sites gelinkt aan Goedkope-ventilator.nl
Onze website bevat links naar sites die niet door of in opdracht van ons zijn ontwikkeld. Daarom zijn we niet aansprakelijk voor de inhoud van deze website, of hoe deze websites met jouw persoonsgegevens omgaan.

 

Beveiliging gegevens
Goedkope-ventilator.nl zorgt ervoor dat jouw persoonlijke gegevens veilig zijn door uitsluitend gebruik te maken van versleutelde verbindingen. Ook onze database en wachtwoorden zijn allemaal versleuteld.

Bewaartermijn
Goedkope-ventilator.nl bewaart jouw persoonsgegevens zolang deze actueel blijven voor het doel, of daarmee niet onverenigbare doelen, waartoe wij jouw gegevens hebben verzameld. Oftewel, zolang het aannemelijk is dat wij jouw persoonsgegevens nodig hebben (bijvoorbeeld totdat we jouw testresultaten hebben) bewaren we jouw persoonsgegevens. Na deze periode worden jouw persoonsgegevens verwijderd in onze periodieke opruiming.